Sáng 27 tháng 9 năm 2016, Phòng GD Đông Anh tổ chức tập huấn về công nghệ thông tin về việc lập trang thông tin điện tử riêng cho các trường Tiểu học trên toàn huyện....